Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych.
 2. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i sporządzanie map w dowolnych skalach.
 3. Wykonywanie map do celów projektowych:
  • pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody,
  • pod budowę budynku mieszkalnego,
  • pod budowę zakładu, obiektu budowlanego, ogrodzenia posesji,
  • pod rozbudowę przedsiębiorstwa,
  • dla realizacji inwestycji liniowych,
 4. Sporządzanie map numerycznych dla celów ewidencyjnych oraz potrzeb SIT i GIS.
 5. Wytyczanie budynków mieszkalnych i przemysłowych wraz z ich kompleksową obsługę geodezyjną, a także inne pomiary realizacyjne i specjalne.
 6. Wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia i kompleksowe podziały nieruchomości.
 7. Ustalanie granic w przypadku braku dokumentów.
 8. Przygotowanie dokumentacji do sporządzenia notarialnego aktu sprzedaży gruntów i budynków.
 9. Geodezyjna obsługa budowy obiektów mostowych, budowy dróg i autostrad, a także obiektów specjalnych.
 10. Inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych: wodociągów, kanalizacji, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągów, ciepłociągów.
 11. Wykorzystanie drona do nalotów i pomiarów.

Gwarantujemy wysoką jakość prac, terminowość i konkurencyjne ceny. Jako geodeci działamy głównie na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.
#geodeta #bydgoszcz #budowa #mapa

Delta Geodezja. Wszelkie prawa zastrzeżone.