Nawigacja

Zegar

Usługi


ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:1.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych.


2.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i sporządzanie map w dowolnych skalach.


3.

Wykonywanie map do celów projektowych:
- pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody;
- pod budowę budynku mieszkalnego
- pod budowę zakładu, obiektu budowlanego, ogrodzenia posesji
- pod rozbudowę przedsiębiorstwa4.

Sporządzanie map numerycznych dla celów ewidencyjnych oraz potrzeb SIT i GIS.


5.

Wytyczanie budynków mieszkalnych i przemysłowych wraz z ich kompleksową obsługę geodezyjną, a także inne pomiary realizacyjne i specjalne.


6.

Wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia i kompleksowe podziały nieruchomości.


7.

Ustalanie granic w przypadku braku dokumentów.


8.

Przygotowanie dokumentacji do sporządzenia notarialnego aktu sprzedaży gruntów i budynków.


9.

Geodezyjna obsługa budowy obiektów mostowych, budowy dróg i autostrad, a także obiektów specjalnych.


10.

Inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych: wodociągów, kanalizacji, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągów, ciepłociągów.Gwarantujemy wysoką jakość prac, terminowość i konkurencyjne ceny.


Wygenerowano w sekund: 0.13
110,736 Unikalnych wizyt